Manylion y mater

Ffioedd Rhentu Cartrefi

To delegate authority to the Shared Regulatory Service (SRS) and Rent Smart Wales in respect of new legislation, namely Renting Homes (Fees etc.) (Wales) Act 2019.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/11/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Penderfyniadau

Eitemau Agenda