Manylion y mater

Monitro Cyllideb Mis 6

Bydd yr adroddiad yn nodi sefyllfa monitro ariannol cyffredinol y Cyngor mewn perthynas â chyfrifon refeniw a chyfalaf.   Bydd hyn yn cynnwys dadansoddi amrywiant allweddol yn seiliedig ar chwe mis cyntaf y flwyddyn ariannol.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda