Manylion y mater

Strategaeth y Cyngor i ddarparu'r cynllun prynu'n ôl.

Cymeradwyo’r rhaglen ddiweddaraf a gofynion cyllideb i brynu eiddo’n ôl o’r farchnad ar gyfer darpariaeth tai’r Cyngor. 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 26 Medi 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green?Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda