Manylion y mater

Newid Fflyd o ran Cerbydau Sbwriel a Chodi

Cytuno ar y llwybr cyllid gofynnol a’r cynllun newid fflyd ar gyfer Fflyd Cerbydau Sbwriel a Llwytho Rheoli Gwastraff.  Gwerth contract tua £11miliwn.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Wedi ei ddileu

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr