Manylion y mater

Newid Fflyd o ran Cerbydau Sbwriel a Chodi

Cytuno ar y llwybr cyllid gofynnol a’r cynllun newid fflyd ar gyfer Fflyd Cerbydau Sbwriel a Llwytho Rheoli Gwastraff.  Gwerth contract tua £11miliwn.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 20 Chwe 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr