Manylion y mater

Gwiriadau Seiliedig ar Risg Budd-dal Tai

Yn dilyn peilot llwyddiannus, cynigir y dylid cyflwyno Gwiriadau Seiliedig ar Risgiau ar gyfer bob hawliad.   Mae Gwiriadau Seiliedig ar Risgiau yn newid y ffordd y mae hawliadau budd-dal tai yn cael eu gwirio, gan leihau faint o dystiolaeth sy’n ofynnol ar gyfer achosion risg isel tra’n sicrhau bod mwy o sylw’n cael ei roi i wirio hawliadau risg uchel.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda