Manylion y mater

Gweledigaeth a Strategaeth Caerdydd 2030

Cafodd y strategaeth gyfredol ar gyfer addysg a dysgu yng Nghaerdydd ei lansio ym mis Mehefin 2016: ‘Caerdydd 2020’.  

Mae’r cyd-ymrwymiad i wella addysg yng Nghaerdydd dros y pum mlynedd diwethaf wedi cael effaith sylweddol. 

Dros y 10 mlynedd nesaf tan 2030 bydd angen i ni adeiladu ar y gwaith hwn a datblygu dulliau newydd i wireddu potensial llawn y system addysg yng Nghaerdydd erbyn 2030.  

Bydd gweledigaeth a strategaeth Caerdydd 2030 yn nodi’r uchelgais hwn a’r golau i’w cyflawni o ran gwireddu hynny.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 10 Hyd 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda