Manylion y mater

Adolygiad Llawn Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu lleol (CDLl) presennol ar 28 Ionawr, 2016 a diben yr adroddiad hwn yw i ymateb i ddeddfwriaeth sy’n gofyn i Awdurdodau Lleol gwblhau adroddiad o’u Cynllun Datblgu Lleol (CDLl) o fewn 4 blynedd iddo gael ei fabwysiadu. Yn benodol, mae angen cymeradwyo:

·         Ymgynghori ar yr Adroddiad Adolygiad o CDLl Caerdydd drafft sy’n cynnig bod adolygiad llawn yn cael ei wneud o’r CDLl trwy baratoi CDLl newydd ar gyfer y cyfnod 2020-2035;

·         Ymgynghori ar Gytundeb Cyflenwi drafft y CDLl Newydd i Gaerdydd; a

·         Adroddyn ôl i’r Cyngor ar ganlyniadau’r broses ymgynghori a’r Adroddiad Adolygu terfynol yng ngwanwyn 2020.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 04/10/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 28 Tach 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr:

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda