Manylion y mater

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Ymgynghoriad Drafft

Ymgynghorwyd â’r Cyngor ar ymgynghoriad drafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC).  Mae’r ddogfen hon yn nodi strategaeth ofodol i Gymru dros y cyfnod 2020 i 2040 ac yn gosod y cyd-destun ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol yn y dyfodol yng Nghymru.  Mae’r adroddiad hwn yn nodi sylwadau’r Cyngor ar yr ymgynghoriad drafft ac mae’n rhaid ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 1 Tachwedd 2019.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 10 Hyd 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda