Manylion y mater

Monitro Cyllideb Mis 4

Derbyn y wybodaeth monitro cyllideb ar gyfer mis 4 o 2019/20

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 26 Medi 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green?Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda