Manylion y mater

Aelodau Cabinet Cynorthwyol

Penodi Aelodau Cabinet Cynorthwyol

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 26 Medi 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda