Manylion y mater

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 2018/19

Ym mis Ebrill 2015 llofnododd Cyngor Caerdydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont a Chyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg Gytundeb Cydweithio ar gyfer darparu Gwasanaethau rheoliadol ar draws y tair ardal.

 

Yn unol â Chymal 5.1 y Cytundeb Cydweithio, mae gofyn i’r SRS gynhyrchu adroddiad blynyddol ar berfformiad gweithredol ac ariannol y gwasanaeth ar gyfer y flwyddyn flaenorol.  

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 20/09/2019

Angen Penderfyniad: 10 Hyd 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda