Manylion y mater

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020/2021 i'w Hymgynghori Arnynt

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020/2021 i’w Hymgynghori Arnynt

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Angen Penderfyniad: 19 Rhag 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda