Manylion y mater

Adroddiad Canol y Flwyddyn Rheoli'r Trysorlys

Hysbysu aelodau adran Rheoli’r Trysorlys y Cyngor am weithgareddau ers 1 Ebrill 2019 a’r sefyllfa ar 30 Medi 2019.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 28 Tach 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr:

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda