Manylion y mater

Penawdau'r Telerau Dumballs Rd

Bydd yr adroddiad yn cytuno ar Benawdau’r Telerau gyda’r datblygwr o ran mynd â’r uwchgynllun yn ei flaen ar gyfer datblygiad Dumballs Rd.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Angen Penderfyniad: 23 Ion 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr