Manylion y mater

Strategaeth Gerddoriaeth Caerdydd

Bydd yr adroddiad yn cytuno ar y camau nesaf ar gyfer sefydlu Bwrdd Strategaeth Gerddoriaeth Caerdydd i oruchwylio’r gwaith o roi’r Strategaeth Gerddoriaeth ar waith

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 05/07/2019

Angen Penderfyniad: 10 Hyd 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda