Manylion y mater

Cynllunio Trefniadaeth Ysgolion: Ysgolion yr 21ain ganrif (Band B): Ailddatblygu ac ehangu Ysgol Uwchradd Cathays

Yn ystod ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr 2017 ystyriodd Cyngor y Cabinet adroddiad oedd yn nodi cynlluniau blaenoriaethu’r Cyngor i’w cynnal yn rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B Caerdydd.

Diben yr adroddiad yw ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymgynghori ar gynigion i ddatblygu safle presennol ysgol Uwchradd Cathays, yn unol â chynlluniau blaenoriaethu Band B.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Angen Penderfyniad: 14 Mai 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr