Manylion y mater

Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus - Rheolaethau Cyn

Bwrw ymlaen gyda’r gorchmynion diogelu mannau agored cyhoeddus

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Angen Penderfyniad: 11 Gorff 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 18 Gorff 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr:

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda