Manylion y mater

Ymateb y Cabinet i Adroddiad 'Digwyddiadau yng Nghaerdydd' Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant

Galluogi’r Cabinet i ymateb i adroddiad y Pwyllgor Craffu o’r enw ‘Digwyddiadau yng Nghaerdydd’

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Angen Penderfyniad: 13 Meh 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda