Manylion y mater

Tendr i gyflenwi hylif tanwydd i Gaerdydd

Cynnal tendr i gaffael hylif tanwydd (disel) o lot 1 fframwaith y GCC. Gwerth y cytundeb yw oddeutu 8 miliwn (2 filiwn y flwyddyn)

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Angen Penderfyniad: 26 Medi 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda