Manylion y mater

Adnewyddu Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth

1. Daw’r cynllun trwyddedu ychwanegol ym Mhlasnewydd i ben ym mis Tachwedd 2019. Mae’r adroddiad hwn yn ceisio awdurdod y Cabinet i gynnal ymgynghoriad statudol cyn dychwelyd i’r Cabinet er mwyn iddo ystyried ail-ddatganiad y cynllun.

2. Briffio’r Cabinet ar newidiadau yn Lloegr a ystyrir yng Nghymru ar hyn o bryd a fyddai’n cael effaith gadarnhaol sylweddol ar swyddogaeth trwyddedu tai amlfeddiannaeth yng Nghaerdydd pe byddent yn cael eu gweithredu yng Nghymru.

3. Briffio’r Cabinet ar y cynnydd sydyn o weithgarwch gorfodi angenrheidiol o ran “adeiladau a addaswyd yn wael” lle mae tenantiaid wedi cael eu rhoi mewn perygl.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/06/2019

Angen Penderfyniad: 11 Gorff 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda