Manylion y mater

Strategaeth y Gyllideb 2020/21 a'r Tymor Canolig

Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer strategaeth y gyllideb ar gyfer 2020/21, a’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig sy’n cynnwys ystyriaeth o’r sefyllfa ariannol a thargedau arbedion i bob cyfarwyddiaeth.

Cydnabod Fframwaith Amserlen y Gyllideb ac anfon hwn ymlaen at y cyngor i’w gymeradwyo.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Angen Penderfyniad: 11 Gorff 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 18 Gorff 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr:

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda