Manylion y mater

Bysus Allyriadau Isel Iawn - Benthyciad i Wasanaethau Trafnidiaeth Dinas Caerdydd

Yn unol â’r ddeddfwriaeth, gall y cwmni geisio benthyciadau gan y Cyngor yn unig.Mae benthyciad o £2 miliwn wedi ei gynnwys yn rhan o raglen Cyfalaf y Cyngor ar gyfer prynu cerbydau.Yn ogystal, mae angen £1.8 miliwn i alluogi’r cwmni i gynnig arian cyfatebol a sicrhau Grant Adran Drafnidiaeth o £5.7 miliwn tuag at 36 o fysus trydanol a seilwaith cysylltiedig.Mae hyn yn rhan o nifer o fesurau i wella ansawdd aer.Mae sicrhau’r holl gyllid yn ofyniad er mwyn derbyn telerau ac amodau grant yr Adran Drafnidiaeth.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Angen Penderfyniad: 13 Meh 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a Swyddog Adran 151

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda