Manylion y mater

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd (CDLl) ei fabwysiadu’n ffurfiol gan y Cyngor ar 28 Ionawr 2016. Yn rhan o’r broses cynllun datblygu statudol mae angen i’r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis Tachwedd bob blwyddyn.Bydd yr adroddiad hwn yn amlinellu’r diben, y prif ganfyddiadau a chanlyniadau’r ail AMB, a cheisio cymeradwyaeth i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2019.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Angen Penderfyniad: 10 Hyd 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 24 Hyd 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr:

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda