Manylion y mater

Adroddiad Llesiant Statudol Cyngor Caerdydd

Mae’r adroddiad hwn yn ddogfen statudol y mae’n rhaid i’r Cyngor ei greu bob blwyddyn fel adlewyrchiad o’i berfformiad a’i weithgareddau yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf (2018-19) yn unol â’r Cynllun Corfforaethol.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Angen Penderfyniad: 11 Gorff 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 18 Gorff 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr:

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda