Manylion y mater

Cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwydr ar wahân yn y dyfodol

Diweddaru’r Cabinet ar gynnydd y peilot casglu gwydr ar wahân, ac argymell estyniad dinas gyfan i’r gwasanaeth ailgylchu.

 

Mae’r adroddiad yn amlinellu canlyniadau ac adborth o’r peilot ac hefyd y cynnig i’w estyn a’r amserlen.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr