Manylion y mater

Strategaeth Angladdau Fforddiadwy

Datblygu Strategaeth Tlodi Angladd i’w harwain a’i hyrwyddo gan y Cyngor a fydd yn nodi sut y gall dinasyddion Caerdydd fanteisio ar angladdau fforddiadwy ac yn tynnu sylw at y gwahanol ddewisiadau sydd ar gael i deuluoedd mewn profedigaeth i’w hystyried a sicrhau y darperir gwybodaeth gywir a hawdd ei deall mewn ymdrech i helpu teuluoedd i osgoi tlodi angladd.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 10/05/2019

Angen Penderfyniad: 26 Medi 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd