Manylion y mater

Cymeradwyaeth i barhau i gymryd rhan yn y Cynllun Adsefydlu Pobl sy'n Agored i Niwed

Ym mis Mai 2016, cytunodd Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg i gymryd rhan yn y gwaith o adsefydlu ffoaduriaid agored i niwed o Syria dan gynllun y Swyddfa Gartref ar sail ranbarthol, dan Gydgytundeb tair blynedd.

Ym mis Mai 2016, penodwyd darparwr Gwasanaethau Cymorth ac Integreiddio i roi cymorth adsefydlu ledled y rhanbarth, yn unol â’r gofynion a nodir yng Nghyfarwyddiadau Ariannu’r Swyddfa Gartref.

 

Daw’r ddau Gytundeb i ben ar 16 Mai 2019, felly mae angen cymeradwyaeth y Cabinet i barhau i gymryd rhan yn y gwaith o adsefydlu ffoaduriaid agored i niwed tan fis Mawrth 2020, ar sail ranbarthol, yn unol â chynllun y Swyddfa Gartref.

 

Cymerir rhan yn y Cynllun yn wirfoddol ac ar yr amod bod cyllid grant ar gyfer i Gyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg bob blwyddyn i gefnogi costau adsefydlu ac integreiddio.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/04/2019

Angen Penderfyniad: 16 Mai 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda