Manylion y mater

Ysgol gynradd newydd i wasanaethu rhannau o Greigiau / Sain Ffagan, Radur / Pentre-poeth a'r Tyllgoed

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/04/2019

Angen Penderfyniad: 18 Ebr 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes