Manylion y mater

Canllaw Cynllunio Atodol yn ymwneud â Dyluniad ac Arwyddion Blaenau Siopau

I ystyried sylwadau wedi’u gwneud ar y CCA yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus ac argymell i’r Cyngor ei fod yn cael ei gymeradwyo at ddibenion rheoli datblygu.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/04/2019

Angen Penderfyniad: 16 Mai 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Eitemau Agenda