Manylion y mater

Safonau'r Gymraeg: Adroddiad Blynyddol 2018-19

Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd statudol dan Adran 44 Mesur y Gymraeg [Cymru] 2011 i gydymffurfio â’r rheoliad ‘safonau’r Gymraeg’.

Mae dyletswydd ar Gyngor Caerdydd i gydymffurfio â safonau sy’n ymwneud â chreu a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol.

 

Hwn fydd y trydydd adroddiad blynyddol wedi’i greu dan safonau’r Gymraeg.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymell Ymlaen i'r Cyngor

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/04/2019

Angen Penderfyniad: 13 Meh 2019 Yn ôl Cabinet

Angen Penderfyniad: 18 Gorff 2019 Yn ôl Cyngor

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda