Manylion y mater

Adroddiad Cwynion Blynyddol

Mae adroddiad cwynion blynyddol y Cyngor yn cynnig cyfanswm y cwynion a chanmoliaethau mae’r Awdurdod wedi’u derbyn bob blwyddyn ariannol.  

 

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am y swm mae pob gwasanaeth wedi’i dderbyn gydag adroddiad ar ddadansoddiad o dueddiadau, gan esbonio unrhyw gynnydd neu ostyngiad ar y flwyddyn flaenorol. Mae gwelliannau wedi’u gwneud gan y Cyngor o ganlyniad i adborth cwsmeriaid yn cael eu hystyried a’u dogfennu hefyd. 

 

Rhoddir gwybodaeth ychwanegol am gwynion sydd wedi’u cyfeirio at Ombwdsmon Cyhoeddus Cymru gan gynnwys data megis nifer y cwynion sydd ar y gweill.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 12/04/2019

Angen Penderfyniad: 11 Gorff 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Prif Swyddog Digidol

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda