Manylion y mater

Swyddfeydd Craidd

Cymeradwyo’r cynllun busnes a gynigir ar gyfer ad-drefnu swyddfeydd craidd y Cyngor. 

 

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Angen Penderfyniad: 12 Rhag 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr