Manylion y mater

Pentref Chwaraeon

Bydd yr adroddiad yn rhoi briff i’r Cabinet ar gynnydd Datblygiad y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a’r model darparu a gynigir ar gyfer cam 2 datblygiad y safle.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Angen Penderfyniad: 10 Hyd 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda