Manylion y mater

Prif Gynlllun Ardal y Gamlas

Uwchgynllun newydd ar gyfer datblygu Ardal y Gamlas yng nghanol y ddinas yn y dyfodol i ddenu buddsoddiad ac ehangu cynnig masnachol canol y ddinas.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Angen Penderfyniad: 20 Mai 2021 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda