Manylion y mater

Y Theatr Newydd

Nodi prif bwyntiau dull newydd o weithredu’r Theatr Newydd.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy (yn amodol ar galw i mewn)

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Angen Penderfyniad: 10 Hyd 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda