Manylion y mater

Cynllun Strategol i Ddarparu Canlyniadau Rhagorol ar gyfer Oedolion

Bydd y papur hwn yn gynllun strategol 3 blynedd i ddod â chanlyniadau ardderchog yn y gwasanaethau cymdeithasol i oedolion.Bydd yn nodi sut bydd y Cyngor a’i bartneriaid yn datblygu camau ataliol, gwella ymarfer, cynorthwyo a datblygu’r gweithlu, gwella ystod y cynigion gwasanaeth a gwella perfformiad.

Math o fusnes: Key

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Angen Penderfyniad: Mehefin 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr