Manylion y mater

Meysydd Canmlwyddiant

Yng nghyfarfod y Cabinet ar 13 Rhagfyr 2018, penderfynwyd cymeradwyo cyflwyno Gerddi Grange a Gerddi Alexandra dan fenter Caeau’r Canmlwyddiant, a chyda hyrwyddo gan Fields In Trust, yn amodol ar ymgynghoriad â rhanddeiliaid ac aelodau’r ward leol.

Fel rhan o’r broses ymgynghori, cymeradwyodd y Cabinet yr hysbyseb ar gyfer gwerthu dau safle yn unol â’r adran berthnasol yn Neddf Llywodraeth Leol 1972. Rhoddwyd yr hysbyseb yn y Western Mail ar 8 Chwefror 2019 a rhoddwyd rhai hefyd mewn mannau amlwg yn y ddau safle.

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 15/03/2019

Angen Penderfyniad: 18 Ebr 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd

Scrutiny Consideration: Green/Gywrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda