Manylion y mater

Strategaeth Llyfrgelloedd Cyngor Caerdydd - cyflawni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru

Cymeradwyodd y Cabinet adroddiad ‘Adeiladau Cymunedau Gwydn Trwy Ddatblygiad Pellach Hybiau Cymunedol’ ym mis Mai 2018.

 

Yn yr adroddiad, cynigwyd dull newydd o ddarparu gwasanaethau llyfrgell, yn adeiladu ar arfer gorau ac i gyflwyno gwasanaethau llyfrgell o safon a digwyddiadau ledled y ddinas.

 

Bydd y strategaeth hon yn dangos sut bydd Cyngor Caerdydd yn bodloni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru ac yn adeiladu ar y prif themâu a grybwyllir yn yr adroddiad hwnnw, yn cynnwys:  

 

·         Darparu a rheoli llyfrau’

·         Treftadaeth, diwylliant a gwybodaeth;

·         Llythrennedd plant a chymorth â’r cwricwlwm;

·         Creadigrwydd digidol;

·         Ymgysylltu â’r gymuned a lles.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Angen Penderfyniad: 20 Chwe 2020 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Eitemau Agenda