Manylion y mater

Strategaeth Fwyd

Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i ddatblygu Strategaeth Fwyd i’r Cyngor. Mae hyn yn adeiladu ar y gwaith a wnaethpwyd ledled y ddinas ar yr agenda bwyd a statws presennol Caerdydd fel Dinas Fwyd Gynaliadwy Efydd. Ar hyn o bryd mae Caerdydd yn gweithio at gael statws Arian ac mae ganddi nod o geisio bod yn ddinas Aur yn y tymor canolig. Bydd strategaeth y Cyngor yn ystyried mynediad at fwyd da i bawb, bwyd fel gyrrwr llwyddiant, manteisio ar dyfu’n lleol a systemau bwyd clyfar.. 

 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Angen Penderfyniad: 21 Tach 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda