Manylion y mater

Darpariaeth Breswyl y Gwasanaethau Plant

Gweledigaeth y Cyngor yw agor cartrefi plant newydd yn y ddinas, fel y gall gael mynediad at y math a’r lefel cymorth cywir a sicrhau bod plant Caerdydd yn byw yng Nghaerdydd. Y weledigaeth yw agor pump cartref plant newydd yng Nghaerdydd erbyn mis Rhagfyr 2019.

 

Gofynnir i’r Cabinet i ystyried a chytuno ar y cynnig cyffredinol i gyflawni’r weledigaeth ac i awdurdodi’r gwaith o gaffael cam cyntaf y datblygiad hwn, sydd â’r nod o gynnig cam hanfodol i bobl ifanc yng Nghaerdydd i aros neu i ddychwelyd at eu teuluoedd a’u ffrindiau, tra’n dysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Math o fusnes: Key

Statws: wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Angen Penderfyniad: Mehefin 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoed

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr