Manylion y mater

Strategaeth Comisiynu ar y Cyd ar gyfer Oedolion ag Anableddau Dysgu

Ystyried Strategaeth Comisiynu ar y Cyd ar gyfer Oedolion ag Anabledd Dysgu 

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 21/02/2019

Angen Penderfyniad: 16 Mai 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Eitemau Agenda