Manylion y mater

Polisi Diogelu Corfforaethol

Y Cabinet i dderbyn Polisi diwygiedig y Bwrdd Diogelu Corfforaethol yn ffurfiol.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Scrutiny Consideration: Amber

Penderfyniadau

Eitemau Agenda