Manylion y mater

Polisi a Chanllawiau Hysbysfyrddau Cludadwy

Mae’r cyngor wedi ymgynghori â nifer o bartïon a phobl er mwyn datblygu polisi ar hysbysfyrddau sy’n adlewyrchu’r pwysau cynyddol sydd bob amser yn newid ar y briffordd a hynny yn sgil mwy o brysurdeb gan bobl a chymhlethdodau anghenion cymdeithasol amrywiol.Mae’r ddogfen hon yn dangos polisi’r Cyngor ar drwyddedu a defnyddio Hysbysfyrddau ac yn nodi’r canlyniadau a ddeilliodd o ymgysylltu ac ymgynghori â busnesau, cynrychiolwyr cydraddoldeb ac aelodau’r cyhoedd sydd wedi helpu i lunio’r polisi hwn.

Math o fusnes: Key

Statws: wedi'u gadael

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Angen Penderfyniad: 21 Maw 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr