Manylion y mater

CTY: Darpariaeth Ysgol newydd i wasanaethu rhannau o Bontprennau a Phentref Llaneirwg

I ystyried sefydlu ysgol gynradd newydd mewn adeiladau newydd ar ddatblygiad tai St Edeyrn ym Mhontprennau a Phentref Llaneirwg

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Angen Penderfyniad: 21 Maw 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda