Manylion y mater

Ymgynghoriad LlC ar Ddiwygio Awdurdodau Tân ac Achub yng Nghymru

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/01/2019

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda