Manylion y mater

Cynllun strategol i ddarparu canlyniadau ardderchog ar gyfer ein holl blant

Bydd yr adroddiad hwn yn nodi cynllun strategol 3 blynedd i ddarparu canlyniadau rhagorol mewn gwasanaethau plant. Bydd yn nodi sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn datblygu dulliau atal, yn gwella arferion, yn cefnogi ac yn datblygu'r gweithlu, yn gwella'r ystod o wasanaethau a gynigir ac yn gwella perfformiad.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Angen Penderfyniad: 11 Gorff 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoed

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Scrutiny Consideration: Amber/Ambr

Penderfyniadau

Eitemau Agenda