Manylion y mater

Perfformiad Ysgolion Caerdydd

Mae'r adroddiad yn darparu gwerthusiad o berfformiad ysgolion Caerdydd yn y flwyddyn academaidd 2017/18. Mae'r adroddiad yn defnyddio ystod o ddangosyddion perfformiad gan gynnwys cyrhaeddiad, presenoldeb, gwaharddiadau a nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda