Manylion y mater

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

Bydd yr adroddiad yn amlinellu cynigion i gomisiynu gwasanaeth ar gyfer gwasanaeth byw â chymorth i oedolion ag anableddau dysgu er mwyn sicrhau gwasanaeth a model o gymorth i wneud y gorau o ddewis a rheolaeth i bobl.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Angen Penderfyniad: 24 Ion 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Scrutiny Consideration: green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda