Manylion y mater

Cynllun busnes y Cyfrif Refeniw Tai 2019/20

Y materion a drafodir yng Nghynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai yw:

 

               nodi diben neu genhadaeth yr awdurdod fel landlord tai cymdeithasol;

 

     nodi amcanion a safonau ar gyfer y gwasanaeth;

 

     cynllunio sut i gyflawni’r amcanion a’r safonau a nodir (y strategaethau);

 

     cynllunio gofynion o ran adnoddau ac arian;

 

               darparu fframwaith ar gyfer monitro a gwerthuso cynnydd y ' busnes ' tai;

 

cyfleu cynlluniau'r awdurdod i'w denantiaid, Llywodraeth Cymru, rhanddeiliaid allweddol eraill, partneriaid a'r gymuned ehangach.

Math o fusnes: Key

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 07/12/2018

Angen Penderfyniad: 21 Maw 2019 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Prif Gyfarwyddwr: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Scrutiny Consideration: Green/Gwyrdd

Penderfyniadau

Eitemau Agenda